Yönetim Kurulu

Bünyami Yazoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Sunay Turan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erdal Yazoğlu
Başkan Yardımcısı (İdari İşler)

Recep Çil
Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Adem Köse
Başkan Yardımcısı

Volkan Demirer
Genel Sekreter

Bülent Korkmaz
Futbol Şube Sorumlusu

İsmail Saraç
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Kurban
Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp İşaşır
Yönetim Kurulu Üyesi

Çetin Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü Yazoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Dodo
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Erdil
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)

Hakan Kobal
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)

Adem Kartal
Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)

Cengiz Yıldırım
Denetim Kurulu Başkanı

Hayati Battal
Denetim Kurulu Üyesi

Ersan Sümer
Denetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Karakaşoğlu
Denetim Kurulu Üyesi (Yedek)

Arif Adıgüzel
Denetim Kurulu Üyesi (Yedek)

Ziya Karslı
Denetim Kurulu Üyesi (Yedek)